E-SHOP


Nadace Malý Noe

Nadace Malý Noe byla založena v květnu 2007. Účelem zřízení nadace, jejím posláním a cílem je aktivní pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů, ať již tito rodiče zemřeli a nebo své děti opustili, či je týrají, zneužívají a nebo je jinak ohrožují na jejich životě nebo psychickém či fyzickém zdraví.

Naše společnost Contact P&P s.r.o. přispěla výrobou a dodáním 150 ks cyklistických šátků s logem Nadace Malý Noe a logem naší společnosti, jejichž prodejem získá nadace prostředky pro financování pomoci v naší vlasti i v zahraničí.

www.malynoe.cz